Compania Yonder dublează sprijinul oferit de Consiliul local elevilor de la ”Liviu Rebreanu”

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat official că ”În România, cursurile în învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal rămân suspendate, dar se va continua învățarea asistată de tehnologie până în data de 12 iunie, când se vor încheia cursurile anului școlar.
Pentru elevii și cadrele didactice care nu au acces la tehnologie, unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor oferi sprijin. Acestea vor transmite elevilor resurse educaționale și sarcini de lucru.”

În acest sens, vești bune vin de la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Cluj-Napoca, unde se pare că problema asigurării resurselor tehnologice a fost rezolvată: ”Având în vedere situația în care ne aflăm și centralizând cererile venite din partea părinților care au declarat că nu dețin calculator, laptop, tableta sau un smartphone necesare pentru a facilita accesul la educația online, Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” cu sprijinul financiar acordat de Consiliul Local Cluj a făcut achiziția a 53 de tablete.
Compania Yonder s-a alăturat acestui demers al învățării online și a suplimentat oferta cu încă 53 de device-uri atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice.
Deși izolați, simțim că suntem mai apropiați unii de alții prin faptul că facem tot ce credem de cuviință că e mai bine pentru a ne susține, pentru a ne ajuta reciproc.
În romanul său „Ciuma”, Camus spunea că …în mijlocul unei epidemii descoperi mai multe lucruri de admirat decât de disprețuit în oameni. Am descoperit că avem alături oameni cu suflet mare care au simțit că pot să ajute.
E cazul celor din Consiliul Local, a celor din Compania Yonder, oameni a căror empatie și solidaritate a făcut posibilă apropierea și comunicarea între profesori și elevi prin faptul că au făcut donații școlii.
Le mulțumim acestor oameni cu suflet mare cărora le pasă de semenii lor și care au înțeles că gestul lor are un impact major pentru elevii și profesorii Școlii Gimnazile „Liviu Rebreanu”, reușind prin echipamentul tehnic donat să acorde șanse egale la învățare tuturor elevilor”, ne-au transmis reprezentanții unității de învățământ.

Alte măsuri anunțate de MEC:
Începând cu data de 2 iunie, elevii din clasele a VIII-a, a XII-a/XIII-a, cei din anii de final de ciclu profesional și postliceal, vor reveni în unitățile de învățământ pentru două săptămâni. Vor avea loc doar activități de pregătire și consiliere pentru examenele naționale. Revenirea în unitățile de învățământ va fi una prudentă și controlată pentru a preveni răspândirea îmbolnăvirilor cu Covid-19. Pentru elevii care au probleme de sănătate sau care prezintă riscuri de îmbolnăvire, prezența la cursuri va fi opțională. Părinții vor decide acest aspect.
Măsuri de siguranță în unitățile de învățământ:
Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății vor elabora un ordin comun în care se vor stabili toate măsurile de siguranță privind reluarea activității în unitățile de învățământ. Sala de clasă va fi igienizată corespunzător, vor fi realizate culoare semnalizate special, iar în sala de clasă vor fi maximum 10 elevi, respectând măsurile de distanțare.
Alte măsuri cu privire la anul școlar 2019-2020:
• Programa din semestrul al II-lea care nu a fost parcursă după data de 11 martie va fi abordată în anul școlar următor, după ghiduri metodologice elaborate de MEC pentru fiecare disciplină.
• Nu se vor susține teze, iar mediile vor fi încheiate cu minimum două calificative/note. Pentru situații excepționale, MEC a prevăzut mai multe scenarii, iar pentru fiecare tip de învățământ (vocațional, special, profesional) vor fi comunicate modalități de încheiere a situației.
• Înscrierile la clasa pregătitoare și la grădiniță pot fi realizate online, după un calendar stabilit de MEC. Evaluarea psihosomatică a copiilor va fi înlocuită cu declarație pe proprie răspundere a părinților/tutorilor legali instituiți și recomandarea eliberată de grădinița pe care au frecventat-o.
• Pentru asigurarea accesului egal la educaţie pentru preşcolarii/elevii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, profesorii itineranţi şi de sprijin vor continua adaptarea curriculară a conţinuturilor, realizarea materialelor didactice, instrumentelor de lucru şi de evaluare specifice, precum şi monitorizarea aplicării programelor curriculare adaptate, în parteneriat cu cadrele didactice de la grupă/clasă, pentru punerea în aplicare a planului de intervenţie personalizat realizat pe baza planului de servicii individualizat.
• Detaliile cu privire la desfășurarea examenelor naționale și a admiterii în învățământul liceal și profesional/profesional dual vor fi prezentate prin procedurile elaborate de MEC. Vor fi elaborate inclusiv proceduri privind siguranța elevilor și a cadrelor didactice la desfășurarea probelor.
• Examenele de certificare a competenţelor profesionale pentru niveurile 3, 4 şi 5, conform Cadrului Naţional al Calificărilor, pentru învățământul vocațional, profesional și profesional dual, precum și cele din învățământul postliceal vor fi realizate numai pe bază de proiect, iar proba practică va fi echivalată, în conformitate cu metodologiile aferente fiecărui tip de certificare a competențelor.
• Examenul de titularizare și pentru definitivare în învățământ, precum și pentru obținerea gradelor didactice se vor organiza după un calendar comunicat de MEC.

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin