Weekend plin pentru Fundaţia Inima Copilului

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

FUNDAȚIA INIMA COPILULUI CLUJ (FIC) derulează Campania de conștientizare din cadrul proiectului by FIC, „Accesibilitate în comunitate”, organizată pe sesiuni publice de conștientizare și sensibilizare a societății în ceea ce privește nevoia de integrare a persoanelor cu dizabilități.

Proiectul „Accesibilitate în comunitate“ este finanțat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, prin programul ONG 2023. Obiectivul inițiativei este de a conlucra cu diverși actori sociali, economici și administrativi în vederea sensibilizării societății în ceea de privește integrarea în comunitate a persoanelor cu dizabilități și combaterea discriminării și segregării. Ne așteptăm ca evenimentul, odată derulat, să contribuie la creșterea gradului de receptivitate față de persoanele cu dizabilități, să cultive la nivel comunitar, administrativ și educațional atitudini de respect față de drepturile persoanelor cu dizabilități și, nu în ultimul rând, să genereze un semnal de alarmă la nivelul societății în ceea ce privește respectarea drepturilor şi demnităţii persoanelor cu dizabilități, astfel încât societatea să conlucreze în vederea combaterii stereotipurilor, prejudecăţilor şi a practicilor dăunătoare la adresa persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv cele pe criterii de sex şi vârstă, în toate domeniile vieţii.

Dacă prima sesiune publică de conștientizare a avut loc în cadrul Taberei pentru copii cu dizabilități, organizată la IC Ponor în perioada 25-28 august, următoarele două au avut loc în weekend la Biblioteca Județeană „Gh. Șincai” din Cluj-Napoca și la sediul fundației din localitatea Florești, județul Cluj, iar ultima se va desfășura în localitatea Răchițele, județul Cluj.
Campania face parte din proiectul ,,Accesibilitate în comunitate“, iar obiectivul general al acestuia este de a promova un pachet de măsuri eficiente pentru creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități și constă în dezvoltarea de abilități necesare adoptării unui stil de viață incluziv și activ, securizant, în rândul persoanelor cu dizabilități, de categorii de vârstă diferite, din județul Cluj, consolidarea capacității de reziliență, în vederea participării acestora la viața socială a comunității în care trăiesc.
Valoarea proiectului este de 147.000,00 de lei, din care 3.000 de lei reprezintă contribuția solicitantului.

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin