Persoanele fără venituri vs „contribuția de sănătate”

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Pentru a lămuri problema „persoanelor fantome” care nu apar în din sistemul asigurărilor sociale, dar care, cel puţin teoretic, beneficiază de servicii medicale în ţară, Ministerul Finanţelor publice propune modificarea Codului Fiscal astfel încât persoanele fără venituri să poată alege între plata lunară a contribuției de sănătate sau plata la momentul accesării serviciilor medicale.

Astfel, potrivit unui comunicat al Biroului de presă din Ministerul Finanţelor Publice, Proiectul Ordonanței de urgență reglementează condițiile privind modul de declarare și de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate de către persoanele care nu realizează venituri, pentru a putea beneficia de serviciile oferite de sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Schimbările propuse vizează următoarele aspecte:

  1. Persoanele fizice, indiferent de cetăţenie, care au domiciliul ori reşedinţa într-un stat cu care România nu are încheiate acorduri privind sistemele de securitate socială sau care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, şi care nu se află în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile consecutive, nu au calitatea de contribuabili la sistemul de asigurări sociale de sănătate.
  2. Au fost introduse în categoria contribuabililor unitățile trimițătoare care au obligația plății contribuțiilor pentru personalul român militar şi civil trimis în misiune permanentă în străinătate.
  3. În cazul veniturilor din investiții și/sau din alte surse, realizate în anul 2016, ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe țară, nu se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate.
  4. Persoanele fizice care nu realizează venituri şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei se suportă din alte surse datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate putând opta între plata lunară sau sau la data la care accesează serviciile acordate de sistemul public de asigurări sociale de sănătate potrivit legii.

Aceeași regulă se aplică și în cazul persoanelor care realizează venituri lunare exclusiv din investiții și/sau din alte surse sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe țară.
Persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. b) își vor păstra calitatea de asigurat, în condițiile Legii nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, respectiv 3 luni de la data efectuării ultimei plăți.
Găsiți detalii despre proiectul de Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la rubrica Transparență decizională.

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin