Momente aniversare la USAMV Cluj-Napoca

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
  • 80 de ani de cercetări în Chimia și Biochimia Compușilor Naturali, aniversați printr-un simpozion la USAMV Cluj-Napoca
  • Prof. Dr. Carmen Socaciu, sărbătorită la 40 de ani carieră în biochimie

Joi, 11 octombrie, de la ora 11.00, Aula ”Mihai Șerban” a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca va fi gazda unui simpozion de marcă, dedicat aniversării a 80 de ani de cercetare în Chimia și Biochimia compușilor naturali, un domeniu care aduce contribuții esențiale la cunoașterea științifică din Științele Vieții.

Pentru lumea academică, evenimentul reprezintă și o ocazie specială de a rememora contribuțiile unor personalități de seamă – Acad. Cornel Bodea și profesorii Gavril Neamțu și Virgil Tămaș. De-a lungul carierei lor, aceștia au adus contribuţii deosebite prin iniţierea celor mai importante cercetări în domeniul Biochimiei vegetale,  animale şi veterinare, îndeosebi a pigmenţilor carotenoidici, care au dovedit în timp rolul lor esenţial în fiziologia plantelor şi sănătatea animalelor şi a oamenilor.

Publicaţiile acestora şi colaborările internaţionale au fost urmate cu succes de o generaţie tânără, care după anul 1990 a extins cunoaşterea ştiinţifică în acest domeniu şi a adaptat-o unor direcţii actuale de investigaţie. Mulţi dintre exponenții acestei generații sunt în prezent cadre didactice la USAMV Cluj-Napoca, în cadrul disciplinelor de la diferitele facultăţi ale universităţii, precum și cercetători în diferite institute din țară sau străinătate.

În cadrul simpozionului din 11 octombrie vor fi prezentate și performanţele actuale ale acestui grup de elită academică, care aduce prestigiu universităţii.

De asemenea, reuniunea va găzdui și aniversarea a 40 de ani de carieră academică ai Prof. dr. Carmen Socaciu, personalitate academică de renume naţional şi internaţional, care a contribuit la marile realizări ale USAMV Cluj-Napoca, fie în calitate de  cadru didactic, cercetător, conducător de doctorat în specialitatea Biochimie și Biotehnologie agroalimentară sau mentor al cercetătorilor, fie din poziţia de Prorector cu activitatea de cercetare și director al Institutului de Ştiinţele Vieţii.

În cele patru decenii de activitate, Prof. dr. Carmen Socaciu a fost iniţiatorul unor noi direcţii de cercetare, coordonator al peste 50 de proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale, privind aplicarea unor tehnici moderne de analiză pentru autentificarea produselor agroalimentare, aplicarea metabolomicii în biomedicină, tehnici inovative de microîncapsulare a compuşilor bioactivi din plante, de eliberare controlată in vitro etc.

La eveniment vor participa numeroase personalități ale Clujului universitar, colaboratori de la universități din România și străinătate, precum și profesori și cercetători.

Prezidiul reuniunii va fi format din rectorul USAMV Cluj-Napoca, Prof. dr. Cornel Cătoi, Acad. Ionel Haiduc, Prof. dr. DHC Horst Diehl (Universitatea Bremen/Germania), Prof. dr. Felicia Loghin (UMF) și Conf. dr. Dan C. Vodnar.

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin