Programul „Permis pentru viitor” finanţează şcoala de şoferi pentru 25 de tineri

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Cheltuielile necesare obținerii permisului de conducere (școala de șoferi și taxele adiacente) pentru 25 de tineri din medii defavorizate vor fi acoperite prin programul de responsabilitate socială MOL, organizat de Fundația Pentru Comunitate. Pentru tinerii născuți între anii 1991 și 1999 inclusiv, care aplică până în 19 ianurie 2016 se oferă, în urma selecţiei, acoperirea costurilor obținerii permisului de conducere categoria B, C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuz și tramvai.

Afis Permis pentru viitor k

Fundația Pentru Comunitate în colaborare cu MOL România anunţă Programul MOL „Permis pentru viitor”, prima ediție, 2015, pentru tineri din medii defavorizate, născuți între anii 1991 și 1999 inclusiv, elevi sau absolvenți de liceu, școli profesionale sau școală generală, care au nevoie de sprijin material pentru acoperirea cheltuielilor necesare obținerii permisului de conducere (școala de șoferi și taxele adiacente).

Pentru a obţine finanțarea în valoare maximă de 3.000 lei, solicitanţii vor depune în termen un dosar complet:

  1. Formularul de aplicare completat (date personale, scrisoare de motivare, studii, loc de muncă, situația socială, venit)
  2. Ofertă/oferte de preţ valabile din partea instituției care asigură instruirea (școala de șoferi), cuprinzând perioada/perioadele de instruire
  3. În cazul minorilor declaraţia părintelui / reprezentantului legal cu acordul participării la program și asumarea răspunderii supravegherii pe perioada instruirii
  4. Declaraţia de susţinere din partea directorului sau profesorului diriginte sau preotului sau asistentului social, prin care asumă răspunderea supravegherii pe perioada instruirii
  5. Adeverință din partea Biroului/Oficiului Social despre situația materială.
  6. Adeverință din partea angajatorului din care să reiese că existența permisului este o condiție sau un avantaj în obținerea locului de muncă.

Dosarul de participare se trimite într-un singur exemplar prin poştă, la adresa: Fundația Pentru Comunitate, 400110 Cluj, O.P. 1, C.P. 1141. 

Pe plic se menţionează: PROGRAM MOL „PERMIS PENTRU VIITOR”. Termenul limită de depunere a documentaţiei (data expedierii poștale): 19 ianuarie 2016.

Informaţii şi detalii suplimentare se pot obţine sunând la numărul 0752-018760 (în zilele lucrătoare, între orele 10.00-17.00) sau scriind pe adresa de e-mail talente@pentrucomunitate.ro. Formularele necesare se pot descărca de pe site-ul Fundaţiei Pentru Comunitate accesând acest link.

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin