Clujul Interbelic 3 – Un caiet studențesc relevant pentru școala medicală clujeană interbelică

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Acum câțiva ani am primit de la un amic anticar un carnet de student la medicină din perioada refugiului de la Sibiu a Facultății de medicină. Numele său, Ioan Olteanu, pare mai puțin important, dar am văzut în acest carnet (index) studențesc semnăturile unor profesori de legendă ai Clujului interbelic, așa că m-am gândit că ar fi  util să fac o scurtă ”trecere în revistă” a perioadei care a creat ”turismul medical” în orașul de pe malurile Someșului Mic, prin enumerarea unor personalități medicale de notorietate. Ca o mică introducere aș vrea să relev publicului interesat că facultatea de medicină a fost fondată în orașul nostru în anul 1872 odată cu constituirea Universității ”Franz Joseph”. În perioada 1888-1901 au fost construite clădirile clinicilor și facultății de medicină de pe strada Miko de atunci, azi strada Clinicilor, reprezentând complexul medical numit generic Medicală 1 (clădirea Medicală 2 a fost terminată în anul 1938).

În perioada de dinaintea primei conflagrații mondiale s-au remarcat medici eminenți, îi amintim pe câțiva dintre ei – Purjesz Zsigmond, Károly Lechner și Brand Jozsef.

În anul 1919 a fost întemeiată Facultatea românească de medicină, primul ei decan fiind eminentul profesor Iuliu Hațieganu, discipolul medicului Purjesz Zsigmond. Iuliu Hațieganu (n. 1885 Dârja, jud. Cluj – d. 1959 Cluj) a fost medic internist fondator al unei școli de medicină internă la Cluj recunoscută în lumea întreagă. A fost fratele politicianului Emil Hațieganu, membru al Academiei Române, fondator al parcului din orașul nostru ce azi îi poartă numele. A fost de două ori rector al Universității clujene ”Regele Ferdinand”. Pe lângă faptul că a fost un diagnostician excelent, a fost un mare OM, în adevăratul sens al cuvântului.

La începuturile funcționării facultății de medicină au predat la Cluj somități ale vieții medicale românești ca: Victor Babeș, Constantin Levaditi sau Nicolae Minovici. Nu greșesc dacă i-am selecta pe acești slujitori ai lui Hipocrate în două generații nu neapărat distincte. Prima generație interbelică a funcționat în cadrul a 20 de catedre disciplinare (16 ordinare, 4 extraordinare). Nota bene: și înainte de 1919 existau 16 catedre, dar ele s-au dezvoltat în sensul științific în raport cu noile descoperiri datorate și medicilor clujeni. Să amintim câteva dintre personalitățile ”generației” amintite:

Iuliu Moldovan (n. 1882 Bogat, jud. Mureș – d. 1966 Cluj) – membru corespondent al Academiei Române, fondatorul școlii de igienă și sănătate publică din Cluj, președinte al celebrei ASTRA;

Victor Papilian (n. 1888, Galați – d. 1956 Cluj), anatomist, profesor universitar, scriitor, fost director al Teatrului Național din Cluj și al Operei clujene;

Profesorul Titu Vasiliu, mare specialist în anatomia patologică, soțul celebrei cântărețe de operă Ana Rozsa Vasiliu;

Coriolan Tătaru, reputat dermatolog, vrednic discipol a nu mai puțin celebrului Ștefan Nicolau, a pus bazele unui muzeu dermatologic, a fost primar al Clujului, iar în timpul dictaturii regelui Carol al II-lea (februarie 1938 – septembrie 1940) a fost Rezidentul regal al Ținutului Someș.

Nu trebuie să-l omitem pe medicul Gheorghe Bilașcu, cel care a fondat (întemeiat) prima disciplină de stomatologie din România, de asemenea îl amintesc aici pe fondatorul secției de farmacie Gheorghe Pamfil. Apoi nu trebuie uitat fondatorul școlii de neurologie, Ion Minea, care în premieră în anul 1936 a obținut imaginea unui nerv la microscop. Constantin Urechia, întemeietorul școlii clujene de psihiatrie, care în anul 1941 la Sibiu, în refugiu, s-a unit cu școala de neurologie.

În deceniul IV al secolului al XX-lea s-a afirmat o nouă generație de excepție, în frunte cu medicii Ioan Goia, Leon Danielo, Marius Sturza (a creat prima disciplină de balneologie pe plan național), Iacob Iacobici (școala clujeană de chirurgie), Alexandru Rădulescu (școala modernă de ortopedie), Constantin Veluda (profesor eminent de farmacologie).

De Ioan Goia (n. 1892 Sohodol – 1982 Cluj) amintim că a fost un colaborator apropiat al fondatorului școlii clujene medicale Iuliu Hațieganu, a elaborat primele manuale de medicină la Cluj, mare specialist în semiologie și patologie medicală, membru de onoare al Academiei Române. Contemporanii îl numeau ”Profesorul vertical” sau ”Omul vertical” datorită atitudinii sale ferme, corecte, atât la catedră, cât și în viața de toate zilele.

Leo Danielo (2-X-1888 Budapesta – 27-III-1970 Cluj) a fost membru corespondent al Academiei Române, medic pneumoftiziolog, a organizat profilaxia antituberculoasă și împreună cu Iuliu Hațieganu a înființat primul dispensar studențesc din România (1928), printre primele din Europa, primul dispensar TBC pentru populație. Este considerat întemeietorul școlii românești de pneumoftiziologie.

Grigore Alexandru Benetato (1905 Ialoveni, Rep Moldova de azi – 1972 București) a fost un mare specialist în patofiziologie și fiziologie, a studiat la Berlin și Heidelberg, a scris peste 400 de tratate științifice, a fost membru al Academiei Române.

Pe lângă activitatea academică medicală, Clujul a cunoscut o laborioasă activitate medicală adiacentă prin activitatea institutelor de specialitate, a spitalelor și-a sanatoriilor. În această activitate s-au remarcat medicii Steiner Paul, Dominic Stanca, Mátyás Mátyás, Constantin Stanca și alții care au adus orașul de pe malurile Someșului Mic în prim planul medical românesc, baza viitoarelor generații de celebrii medici clujeni.

În finalul acestei scurte expuneri despre Clujul medical interbelic, intenționat ca simbol, l-am lăsat pe Lucian Valeriu Bologa (1892 Brașov – 1971 Cluj), istoric al școlii medicinii din Cluj. A studiat istoria medicinii românești și universale, fiind considerat fondatorul școlii de istorie a medicinii din Cluj.

Pentru cei curioși, am expus extrase din perioada interbelică:

CLINICILE UNIVERSITARE, strada Mico 3

Consiliul Clinicilor: Președinte: prof. dr. Titu Vasiliu

membrii: prof. dr, Iuliu Hațieganu, dir Cl. Medicale; prof dr. Grigoriu Cristea, dir. Cl. Gynecologice și obst; prof. dr. Ioan Minea, dir. Cl. Neurologice; prof. dr. Coriolan Tătaru, dir. Cl. Dermato-Venerica; prof. dr. Gheorghe Popoviciu, dir. Cl. Infantile; prof. dr. Dumitru Mihail, dir. Cl. Oftalmologice; prof. dr. Dumitru Negru, dir. Inst. de Radiologie; prof. dr. Ioan Goia, dir. Cl. Semiologie Medicală; prof. dr. Ioan Aleman, dir. Cl. Stomatologice; prof dr. Emil Țeposu, dir. Cl. Urologice; prof. dr. Alexandru Pop, dir. Cl. Chirurgicale; prof. dr. Gheorghe Buzoianu, dir. Cl. Nas, Gât și Urechi; prof dr. Marius Sturza, dir. Inst. Balneologie și Fiziote; prof. St. Secăreanu, dir. Farmaciilor Clinicilor; Referenți: Ioan Ruja, director delegat. Comisia Clinicilor: Președinte dr. prof. Titu Vasiliu. Membri: prof. dr. C. Tătaru, prof dr. I Aleman.

Consultații gratuite pentru bolnavi săraci dela 8-12, afară de Duminici. Vizitarea bolnavilor este permisă numai între orele 13-15.

CLINICA BOALELOR CĂILOR URINARE, strada Mico 4

Director: prof. tit. dr. E. Țeposu. Asitenți: dr. Petre Bruda, dr. Ioan Bratu. Preparator: dr. Mircea Popluca.

CLINICA CHIRURGICALĂ, strada Mico 3

Director: prof. tit. dr. Alexandru pop. Șef de lucrări: dr. Zeno St. Borza. Asistenți: dr. Safta Emil, dr. R. Pușcariu, dr. A. nana, dr. Ioan Prăgoiu, dr. Eugen Adam.

CLINICA DERMATO-VENERICĂ, strada Mico 3

Director: prof. tit. dr. Coriolan Tătaru. Șef de lucrări: dr. Leonida pop. Docent: dr. Valer Cimoca. Asistenți: dr. Cirlea Petru, dr. Ortansa Mihăilescu.

CLINICA GYNECOLOGICĂ ȘI OBSTETRICALĂ, strada Mico 3

Director: prof. tit. dr. Cristea Grigore, Șef de lucrări: docent dr. Traian Popovici. Asistenți: docent dr. Ioan Voicu, dr. Gheorghe Purge. Moașă primară: Ana Câmpian.

CLINICA INFANTILĂ, strada Regală 22

Director: prof. tit. dr. Gheorghe Popoviciu. Șef de lucrări: dr. Adriana Berariu.

CLINICA MEDICALĂ, strada Mico 3

Director: prof. tit. dr. Iuliu Hațieganu. Șef de lucrări: dr. Marius Hângănuț. Asistenți: dr. Leon Daniello, dr. Ioan Gavrilă, dr. Tiberiu Spânchez, dr. Aurel Moga.

CLINICA DE NAS, GÂT ȘI URECHI, strada Mico 4

Director: prof. tit. dr. Gheorghe Buzoianu. Asiatenți: dr. Aurel Vaida-Voevod, dr. Dorin ionescu

CLINICA NEUROLOGICĂ, strada Victor Babeș 63

Director: prof. tit. dr. Ioan Minea. Asistenți: dr. Mihail Keutsch, dr. Wilhelm Prack.

CLINICA OFTALMOLOGICĂ, strada Mico 3

Director: prof. tit. dr. Dumitru Mihail. Șef de lucrări: dr. Petre Vancea

CLINICA PSIHIATRICĂ, strada Victor Babeș 63

Director: prof. tit. dr. Constantin Urechia. Șef de lucrări: dr. Leonida Dragomir

CLINICA DE SEMIOLOGIE MEDICALĂ, strada Mico 4

Director: prof. tit. dr. Ioan Aleman. Șef de lucrări: dr. inocențiu Băbuțiu.

INSTITUTUL DE ANATOMIE DESCRIPTIVĂ ȘI TOPOGRAFICĂ, strada Mico 3

Director: prof. dr. V. Papilian. Conferențiar: docent dr. C.C. Velluda

INSTITUTUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ, strada Mico 3

Director: dr. Titu Vasiliu, prof. tit. Șef de lucrări: dr. Rubin Popa.

INSTITUTUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ, strada Mico 3

Director: dr. Titu Vasiliu, prof. tit. Șef de Lucrări: dr. Rubin Popa

INSTITUTUL DE IGIENĂ ȘI IGIENĂ SOCIALĂ, strada Pasteur 6

Director: dr. iuliu Moldovan, prof. tit. Șef de lucrări: dr. titu Turcu.

ISTITUTUL DE ISTOLOGIE ȘI EMBRIOLOGIE, str. Pasteur 6

Director: dr. Kernbach Mihail; asistent: dr. Vasile Hurghișiu

INSTITUTUL PASTEUR, strada Pasteur 6

Administrator: Aurel Vlad

SPITALUL MILITAR AL CORP. VI ARMATĂ ”Regina Maria”, strada Vasile Goldiș 16

Vizitarea bolnavilor este permisă: Joia, Duminicile și sărbătorile între 13-16

AMBULATORIU POLICLINIC CLUJ, strada Radu 5

Director: dr. Weber Carol, edic primar

Medici: Nas, gât și urechi: D-na dr. Ani Peția. Stomatologie: Dna Alma Mohora Popoviciu, dr. Catherne Papilian. radiologie: dr. Emil Graur. Dermatologie: dr. Carol Weber, dr. Victor Stănilă.

SPITALUL DE ORTOPEDIE ȘI CHIRURGIE INFANTILĂ ”Regina Maria”, strada Vasile Goldiș 17

Director: dr. Rădulescu Alexandru; Medici: dr. Rădulescu Alice, dr. Dragotean Gabriela, dr. Susan Bartolomeu, dr. Zaftur Ilie

INSTITUTUL ”IULIU MANIU” PENTRU STUDIUL ȘI PROFILAXIA CANCERULUI, Calea Marechal Foch 78

Director: dr. Constantin Stanca, conferențiar la Fac. de Med.; Medic secundar: dr. Octavian Stanca. Medici de interne: dr. Virgil Sasu, dr. Eugen Moraru, dr. Tomescu Valentin.

Secția radiologie: șef-radiolog: dr. Leonida Pop; șef de laborator: dr. Popa Rubin

SPITALUL EPIDEMIC, strad Cernăuți 34

Director: dr. Gavrilă Ioan

SPITALUL DE FEMEI CLUJ, Cal. Marechal Foch 60

Director: dr. Stanca Dominic. Medici: Dominic Stanca medic primar director. Docent dr. Constantin Stanca conferențiar. Dr. Dido Gârbacea asistentă. Medici secundari: dr. ieromin Stupariu, dr. Flavia Ionescu, dr. Ilie Neamțu.

SPITALUL INSTITUTULUI DE DIACONISE, Str Calvin 2 și Reg. Ferdinand 88

Medic-director: dr. Meșter Gavril

Primmedici: dr. Peterffy Paul, dr. SZegedi iosif, dr. Kovacs Margareta, dr. Paradi Coloman, dr. Kelemen Ladislau, dr. Sebestyen Gavril, dr. Gyulai Iosif

Prețuri: Secția chirurgicală pe 10 zile 3.200 lei. Secția Gynecologică pe 10 zile 2.200 lei. Secția medicală pe 10 zile 1.600 lei.

SPITALUL PUBLIC EVREESC ”SEBESTYEN DAVID ȘI SOȚIA”, strada Iașilor 16

Medic primar director: dr. Feninchel Maurițiu

Medici: docent dr. Roth Marcel, dr. Wohlheimer Iosif, dr. Klein Andor, dr. Buchler Desideriu, dr. Kopich A. Rosenfeld, dr. Hamburg Iosif, dr. Dori Bela, dr. Jakobi Iosif, dr. Farkas Emeric, dr Weinberger Sigismund

”SALVAREA” SOCIETATE VOLUNTARĂ, Strada Moților 27

Director: Docent dr. Konrady Daniel. Medic șef: dr. Rusu Viorel

Președintele comitetului: prof. dr. Alexandru Pop; v.preș.: prof dr. Coriolan Tătaru; mebri: șefii autorităților.

SANATORUL ”CHARITE”, strada Regală 12/a

Director: dr. Steiner Paul profesor

SANATORUL ”COSMUȚA”, Calea Rahovei 2

Director: dr. Liviu Pop. Medici: dr. Moritz Eugen, dr. Pop Laurențiu, dr. Mârginean, dr. Bodea

SANATORUL ”GYERGYAI” (Nas, Gât și Urechi), strada Șincai 21

Director: prof. dr. Gyergyai Arpad

SANATORUL Dr. KOLESZAR, Piața Cuza Vodă 8

Primmedic director: dr. Koleszar Ladislau. Medic: dr. Joo Ștefan

Sanatoriul are 12 paturi și este specializat pentru îmbolnăviri de nas, gât și urechi, precum și chirurgie

Prețuri: Cl. I lei 275. – Cl. II 165 lei zilnic.

SANATORUL Dr. LENGYEL, strada Gojdu 3/a

Medic șef director: dr. Lengyel Nicolae

SANATORUL ”PARC”, str Băii 51, Calea Moților 62-64

Director: prof. dr. Matyas Mathias.

INSTITUTUL DE OCROTIRE ”PRINCIPESA ILEANA”, Calea Regele Carol II. 23

Director: dr. Zugravu Gheorghe

INSTITUTUL DE OCROTIRE ”MIHAI”, Strada Regele Carol II. 23-25

Director: dr. Zugravu Gheorghe insp. gen. sanitar

Consultații gratuite: în toate zilele de lucru

INSTITUTUL DE ORBI, Calea Regele Caril II. 23

Director: dr. Zugravu Gheorghe insp. gen. sanitar

INSTITUTUL SURDO-MUȚILOR, Calea Regele Carol II. 38

AZILUL DE COPII, strada Gen. Grigorescu 33

Director: dr. Axente Iancu, insp. gen. sanitar

 

Bibliografie

Virgil Dudea, op. citată,

Florin Marin, ”Vieți dedicate omului. Personalități medicale clujene”, Ed. Dacia, Cluj-Napoca 1997.

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin