Clujul interbelic (2). Sistemul educaţional

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Continuăm prezentarea învăţământului clujean interbelic, în acest episod profesorul Vladimir-Alexandru Bogosavlievici ne poartă într-o incursiune în mediul academic:

„Universitatea „Regele Ferdinand” avea adresele oficiale pe strada M. Kogălniceanu nr. 1 şi strada I. G. Duca (actuala str Universităţii) nr 3 şi cuprindea patru facultăţi: de drept şi ştiinţe de stat, de litere, de medicină şi facultatea de ştiinţe. Pe lângă aceste patru facultăţi erau o serie de institute şi seminarii, plus Colegiul Academic Regele Carol al II-lea. Pe strada Andrei Şaguna la nr 11 era sediul Academiei Comerciale (sediul decanatului Facultăţii de Construcţii de azi), pe Calea Mănăşturului la nr 3 era, ca şi azi dar cu titlu de Academia de Înalte Studii Agronomice – azi USAMV. Academia de Muzică şi Artă Dramatică din Cluj îşi avea sediul pe strada Brătianul la nr 14 (actualul sediu administrativ al UBB) în palatul Tholdalagy-Korda.

Academia Teologică ortodoxă Română îşi avea sediul în Piaţa Cuza Vodă, azi P-ţa Avram Iancu, nr. 3, Academia de Teologie Româno-Unită se găsea la nr. 25 pe strada Brătianu, actualul sediu al Conservatorului. Teologia Reformată îşi avea sediul pe Calea Foch la nr 38, azi P-ţa Avram Iancu nr. 13, iar Academia Unitariană tot pe Calea Mareşal Foch la nr. 12, azi str 21 Decembrie nr. 9.

Studenţii Clujului interbelic au reprezentat tendinţele avangardiste ale epocii, numărul lor fiind tot mai mare. Purtau majoritatea din ei şepci roşii, cu cozoroc, pe care aveau inscripţionată sigla, simbolul facultăţii: balanţa pentru Drept, craniul cu două oase pentru Medicină, facla pentru Litere şi bufniţa pe Ştinţe. Marea lor majoritate locuiau în chirie, căminele studenţeşti  fiind trei pentru băieţi: Avram Iancu, sediul actual al facultăţii de drept, fosta Casă a Învăţătorului şi căminul mediciniştilor de pe strada V. Babeş nr. 5, clădire construită de către o baroneasă din familia Wesselenyi, iar fetele aveau un cămin pe Calea Moţilor nr 70-72, numit Căminul Studentelor Universitare (actualmente cămin al USAMV) în epoca comunistă „Elena Sârbu”.

Mai jos puteţi urmări extrase şi statistici din documente ale perioadei mai sus amintite, pentru ca cititorul să poată realiza o cunoaştere mai amănunţită a educaţiei în perioada interbelică”.

Universitatea „Regele Ferdinand I.”

SENATUL UNIVERSITAR:

Preş.: Prof. Florian Ştefănesecu Goangă, rector.

Membrii: prof. Nicolae Drăgan, Prorector, Traian Pop, Aurel Angheleseu, Drăgoiu Ioan, Iuliu Moldovan, Gheor­ghe Giuglea, Alexandru Borza, Gheorghe Bratu. Secre­tar: Ioan A. Vătăşescu, secretar general al Universităţii.

PERSONALUL RECTORATULUI:

Rector: Florian Ştefăneseu-Goangă. (Telefon: 34-52 şi 10-64), Prorector: Nicolae Drăgan. (TeZefon: 25-00).

SEGRETARIAT: Secretar general: Ioan A. Vătăşescu; Sec­retar: Liviu Gomboş

OFICIUL UNIVERSITAR.

Directorul Oficiului: dr. Dimitrie Todoranu. Secretar: Ioan Popa. Medic: dr. Salvator Cupcea.

Comisia de educaţie fizică

Preş.: prof. Dr. Iuliu Haţieganu. Membrii: prof. Dr. C. Tătaru, prof. dr. A. G. Grădinescu, prof. I. Lupas, prof. A. Ionaşcu, prof. Al. Pop, Dr. Onoriu Cheţianu, Dr. Dimitrie Todoranu.

Comisiunea Căminurilor.

Preşedinte: prof. dr. Lazar Iacob.

Membrii: prof. Camil Negrea, prof. Ioan Drăgoiu, prof. Mi­hail Kernbach, prof.  Gheorghe Giuglea, prof. Ştefan Bez­dechi, prof. Silviu Dragomir, prof. Vasile , Mieruţiu, prof. Augustin Maior.

Secretar: Ioan A. Vătăşescu.

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE DE STAT

DECAN: Dr. Traian Pop. PRODECAN: Dr. Romul Boila.

Personalul decanatului: Secretar: dr. Gheorghe Frenţiu; Ajutor secretar: Constantin Darcea; Arhivar: Rozalia Nyaguly; Impiegat: Leontin Juhas.

Personal didactic: Anghelescu Alexandru, Boilă Romul, Cădere Victor, Ghiulea Nicolae, Ionaşcu Aurelian, Ionescu Bogdan, Ionescu B. Dumitru, Lazăr Liviu, Moldovan Valeleriu, Moşoiu Tiberiu, Molotelescu Dimitrie, Negrea Camil, Petrescu Ercea Constantin, Pop Traian, Poruţiu Petre, Radu Iorgu, Şofronie Gheorghe, Speranţia Eugeniu.

FACULTATEA DE LITERE

Decan: prof. Nicolae Drăgan; prodecan: Ştefan Bezdechi.

PERSONALUL DECANATULUI: Secretar: Dr. Gheorghe A. Vătășescu; Arhivară: Ana Ghibu; intendent: Gheorghe Rusu.

Personalul didactic: Auger Yves, Blaga Lucian, Bezdechi Ştefan, Daicovici Constantin, Dragomir Silviu, Drăgan Nicolae, Ghibu Onisifor, Ghidionescu Vladimir, Giuglea Gheorghe, Grimm Petre, Kristof Gheorghe, Lapedatu Alexandru, Lupaș Ioan, Marinescu Constantin, Naum Thodor, Panaitescu Emil, Petranu Coriolan, Procopovici Alexe, Pușcariu Sextil, Roșca D. Dumitru, Rusu Liviu, Serra Giandomonace, Ştefănescu-Goangă Florian, Ştefănescu Marin, Teodorescu M. Dimitrie.

Profesori agregaţi: Petrovici Emil, Popovici Dumitru, Sudeţeanu Constantin; profesor suplinitor: Vuia Romulus; Conferenţiari: Crăciun Ioachim, Mărgineanu Nicolae, Motogna Victor, Pașca Ştefan, Pop Sever.

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Decan: prof. dr. Drăgoiu Ioan; prodecan: prof. dr. Iuliu Moldovan:

PERSONALUL DECANATULUI: Secretar deleg. Ştefan Octavian; Ajut.-secret.: Theodor Chiran; Arhivar: Ioan Sașcă; Impiegată: Elena Zugravu; Dactilografe: Otilia Cosma şi Maria Danciu-Cigăreanu.

PERSONALUL DIDACTIC: Aleman Ioan, Baroni Vitold, Benetato Grigore, Bologa Valeriu, Botez A.Mihail, Buzoianu Gheorghe, Drăgoiu Ioan, Goia loan, Grigoriu Cristea, Haţieganu Iuliu, Kernbach Mihail, Manta Ican, Michail Domitru, Minea Ioan, Moldovan Iuliu, Negru Dimitrie, Papilian Victor, Pop Alexandru, Popovici Gheorghe, Secăreanu Ştefan, ,Sturza Marius, Tătaru Coriolan, Ţeposu Emil, Urechia Constantin, Vasiliu Titu, Zolog Mihail.

FACULTATEA DE ȘTIINȚE

DECAN: prof. Gheorghe Bratu; prodecan: Alexandru Borza.

PERSONALUL DECANATULUI: Secretar Dumitru Constantinescu; Ajut. secretar: Emil Deva; Arhivar: Sofia Deva.

Personalul didactic: Abramescu Nicolae, Angheluţă Teodor, Borza xandru, Bratu Gheorghe, Dima A. Gheorghe, Grădinescu Aristide, Ionescu V. Dumitru, Iuga Gheorghe, Maior Augustin, Meruţiu Vasile, Otto Protescu, Racoviţa G. Emil, Rădulescu Dan, Sergescu Petre, Spacu Gheorghe, Stanciu Victor, Tănăsescu Ioan; Adjunct.: Chappuis Pierre A.; conferenţiari: Ripan Tiliei Raluca, Călugăreanu Gheorghe; docent: Pop Emil, conferenţiar definitiv.

INSTITUTUL DE ISTORIE NAŢIONALĂ

Directori: prof. Alexandru Lapedatu şi prof. Ioan Lupaş. Asistenţi: Ioan Moga, Gheorghe Duzinchevici. Preparator: Hortensia Georgescu. Secretar-bibliotecar: Gheorghe Vinulescu. Practicant: Septimiu Martin.

INSTITUTUL DE ISTORIE UNIVERSALĂ

Director: prof. tit. Constantin Marinescu. Asistent: Francisc Pall. Secretar-bibliotecar: Ioan Sabău.

INSTITUTUL DE PSIHOLOGIE EXPERIMENTALĂ COMPARATĂ ȘI APLICATĂ

Director: prof. tit. Florian Stefănescu-Goangă.

INSTITUTUL DE STUDII CLASICE

Colegiul de direcţie: Şt. Bezdechi, C. Daicoviciu, T. A. Naum, Em. Panaitescu şi D. M. Teodorescu.

Director gerant: D. M. Teodorescu.

Administrator: C. Daicoviciu.

COLEGIUL ACADEMIC REGELE CAROL II

Director: Ion A. Vătăşescu (Secretarul General al Universi­tății) Intendent: Acu Macedon.

Academia Comercială

RECTOR: dr. Matei Ion. VICERECTOR: dr. P. Roşca.

Corpul profesoral: dr. Leanca Constan­tin, dr. Matei Ion, dr. Atanasescu Vasile, dr. Nicolau Sebastian, dr. Oprean Sabin, dr. Evian Ioan, dr. Cioran Sabin, dr. Eliza Constantinescu-Bagdad, dr. Gârbacea Iosif, dr. Haşiegan Dumitru, dr. Iuga Gheorghe, dr. Szentkiraly Samuilă, dr. Ştefanovici Olirnpiu, dr. Gociman Aurel, dr. Jinga Victor; conferenţiari: dr. Sorescu Alexan­dru, dr. Lupaş Somproniu

ACADEMIA DE ÎNALTE STUDII AGRONOMICE

Rector: prof. dr. Şerban Mihail

ACADEMIA DE MUZICĂ ȘI ARTĂ DRAMATICĂ

Rector: dr. Augustin Bena.

Corpul profesoral: Vulpescu Traian, Voileanu-Nicoară Ana, Cionca Romulus, Deak Cornelia, Bobescu Ioan, Sârbul Ioan, Negrea Marțian, Pop-Popovici Leontina, Rogozea David, Stihi Constantin, Fotino-Negru Ecaterina, Bârsan Zaharia, Pavel Gheorghe, Breviman Florea, Dumitrescu Dumitru, Radu Viorica, Siminis Gheorghe, Ciolac Gheorghe, Andreescu-Skeletty, Arbore Calmusky Adriana, Spătaru Toma.

ACADEMIA TEOLOGICĂ ORTODOXĂ

Rector: dr. Galacteon Liviu Munteanu.

Corpul profesoral: dr. Ioan Paşca, dr. Galaction Liviu Munteanu, dr. Gheorghe Stănescu, dr. Izidor Todoran, dr. Vasile Sava, dr. Vasile Petraşcu, dr. Ioan Lupaş, Con­stanţu Mastinovici. Medic: dr. Octavian Stanca. Director al internatului Theologic spiritual: dr. G. L. Munteanu. Consilier: Ioan Goron. Econom: Ioan Fodea.

 ACADEMIA DE TEOLOGIE ROMÂNĂ-UNITĂ

Canonic-rector: dr. Gheorghe Vidican.

Corpul profesoral: dr. Grezoiu, dr. Dumitru Manu, dr. Emi­lian Lemeny, dr. Cosma Avram, Gavril Jagăr, Silviu Po­pa, dr. Liviu Telea, Alexandru Buia.

Taxe: Index şi înscriere 200.— lei anual. Taxa de întreţinere în Seminarul Teologie 8.000.— lei anual de fiecare student în teologie.

TEOLOGIA REFORMATĂ

Supraveghetorul suprem: Vasarhelyi Ioan episcop.

Primcurator: conte Kemeny Ioan-Brâncoveneşti.
Curator: dr. Kovacs Andrei.

Decan: dr. Gonczy Ludovic.

Administrator economic: Maksay Albert.

Intendent: Bekess Carol.

Membrii în consiliu: Kiss Albert, Kovacs Ladislau, Vasarhelyi Boldizsar, dr. Bene Francisc, Gonczy Ladislau, dr. Ve­kas Ludovic, dr. Musnai Ladislau, Kos Carol.

TEOLOGIA UNITARIANĂ

Decan: dr. Kiss Alexe

CONSERVATORUL DE MUZICĂ MAGHIARĂ DIN CLUJ

Preşedinte: dr. Inczedi Joksman Odon, dr. Kristof Gheorghe.
Director: Zsizsman Rezso. Secretar: dr. Kiss Bela

 

Prezentul articol face referiri şi la datele publicate de:

Vladimir-Alexandru Bogosavlievici, „Universitatea Babeş-Bolyai” – Scurt istoric în Poveşti despre Cluj vol IV,

Octavian Buzea, Clujul 1919-1939, tip. Ardealul-Cluj, 1939

D.I.Cucu, Clujul – Colecţia Ţara şi Neam, 1939

Petru Borteş, Călăuza oraşului Cluj şi-a împrejurimilor, Cluj, 1923

Virgil Dudea, „Ghidul Clujului”, 1939

Victor Lazăr, Clujul, Bucureşti 1923

Petru Poantă, Clujul meu, Ed. Şc. Ardeleană, 2016

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin