A început bătălia pentru o ”școală bună”

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Prima etapă a înscrierilor copiilor în clasa pregătitoare a demarat joi și se va încheia la data de 28 martie. Pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2018, inclusiv, iar părinții sunt obligați prin lege să-şi înscrie copiii în clasa pregătitoare. Înscrierea se face pe baza solicitării părinților, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. Documentele de bază necesare înscrierii sunt:

  • Cartea de indentiate (în original şi copie) a părintelui / tutorelui legal, care se prezintă la înscriere. Atenție! Nu se solicită cărţile de identitate ale ambilor părinţi, este suficient actul unui singur părinte
  • Certificatul de naştere al copilului, în original şi copie
  • Rezultatul evaluării psihosomatice (unde e cazul)
  • Un dosar plic

Cererea-tip se poate completa online sau la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului. Validarea cererii-tip este obligatorie şi are loc în unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea, în prezența acestuia şi a cel puțin unuia dintre membrii comisiei, zilnic, de luni până vineri, între orele 8 – 18:00. Fiecare locuință este arondată unei unități de învățământ din proximitate – școala de circumscripție. În Cluj-Napoca însă s-a dezvoltat de câțiva ani un fenomen care ia amploare. Unii proprietari de locuințe acceptă, fictiv, persoane în plus în locuință numai pentru a le oferi o adresă de ”centru”. În acest sens inspectoratele școlare județene au responsabilitatea organizării sau, după caz, a reorganizării circumscripțiilor.

În Mănăștur funcționează șase instituții de învățământ de stat și două unități de învățământ particular. În cartier, peste 500 de locuri în clasele pregătitoare sunt puse la dispoziție de Inspectoratul Școlar.

A doua fază a procesului de completare şi depunere a cererilor de înscriere a copiilor în învățământul primar este programată între 12 şi 18 aprilie și este rezervată părinților copiilor care nu au fost înscriși în prima etapă sau care nu au participat la această etapă, cererile fiind completate din nou, în funcție de locurile disponibile, potrivit Ministerului Educației.

 

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin