Centura Metropolitană varianta 8- V8: primăria solicită sprijinul proprietarilor de terenuri de pe traseu

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Printr-un comunicat de presă, Primăria Cluj-Napoca ne informează că „au demarat lucrările tehnice pentru întocmirea studiilor topografice și geotehnice în cadrul proiectului “Întocmire Studiu De Fezabilitate, PUZ Si DTAC Pentru Proiectul Drum Transregio Feleac TR35”, Etapa I – Centura Metropolitană și Etapa II – Drumuri de legătură. Se urmăreşte dezvoltarea unui drum nou de mare capacitate – centura metropolitană – și modernizarea drumurilor de legătură.

Primăria Cluj-Napoca a dat Ordinul de începere pentru întocmire SF, PUZ și DTAC pentru proiectul ”Drum Transregio Feleac TR35” în toamna anului trecut (octombrie 2018), iar anul acesta (în luna martie) s-a predat documentația ”Studiul alternativ de traseu”, care cuprinde un număr de 8 variante de traseu studiate. La recomandarea specialiștilor, Municipiul Cluj-Napoca a optat pentru varianta 8- V8. Urmează stabilirea și definitivarea tuturor lucrărilor și funcțiunilor prevăzute în această variantă, după care, conform procedurilor specifice, echipele tehnice se vor deplasa în zonele studiate pentru a efectua lucrările necesare acestei faze: măsurători, marcaje, bornări, foraje, amenajări tehnice.

Solicităm cetățenilor ce dețin cu orice titlu imobile situate de-a lungul coridorului și în cadrul zonelor studiate să permită accesul echipelor tehnice și utilajelor acestora pentru efectuarea în bune condiții a măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice, a studiilor arheologice și a oricăror operațiuni necesare studiului de fezabilitate – în conformitate cu prevederile Legii 255/2010.

Activitățile menționate mai sus vor fi realizate în perioada mai-septembrie 2019. Primăria Cluj-Napoca este la dispoziția cetățenilor pentru informații cu privire la proiectele sale de investiții aflate în diferite faze de dezvoltare, iar consultarea traseului se poate face accesând  acest link.”

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin