Ultima lună în care se pot solicita subvenții pentru servicii de asistenţă socială

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Primăria Cluj-Napoca și Direcția de Asistență Socială și Medicală anunță fundațiile și asociațiile române din Cluj-Napoca care înființează și administrează unități de asistență socială în municipiul Cluj-Napoca că data limită pentru depunerea documentației de solicitare a subvențiilor pentru anul 2018 este ultima zi lucrătoare din luna SEPTEMBRIE 2017 (conform H.G. nr. 725/2016).

Documentația de solicitare a subvenției (conform prevederilor H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să conţină următoarele documente:

1) Cererea de solicitare a subvenției, prevăzută în anexa nr.1 la H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, întocmită în trei exemplare (original):
2) Ultimul bilanţ contabil înregistrat la Administrația Finanțelor Publice, Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu nr. 19,;
3) Balanţa contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentație (adică din luna august 2017)
4) Certificate de atestare fiscală:
a) Certificat eliberat de Primăria municipiului Cluj-Napoca, Direcția impozite și taxe locale, Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 1;
b) Certificat eliberat de Administrația Finanțelor Publice Administrația Finanțelor Publice, Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu nr. 19.

Documentaţia de solicitare a subvenţiei se depune în pachet închis (având înscrisă mențiunea „A nu se deschide înainte de 1 octombrie 2017”) la registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, primăriile de cartier sau la sediul Direcției de Asistență Socială și Medicală, până în ultima zi lucrătoare a lunii septembrie 2017.
Relații suplimentare și îndrumare metodologică se pot obține de la Direcția de Asistență Socială și Medicală, Serviciul Protecție Socială, telefon: 0264 413.058; 0264/599175.

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin