Tichete sociale pentru copiii de grădiniță

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Primăria Cluj-Napoca anunţă acordarea tichetelor sociale pentru grădiniţă – un stimulent care susţine educaţia copiilor din familii, ale căror venituri lunare per membru nu depăşesc de două ori nivelul venitului minim garantat, respectiv 284 lei/persoană,  conform Legii nr. 248/2015.

Pentru a beneficia de acest ajutor, familiile care au copii înscriși la grădiniță şi îndeplinesc condiţiile stipulate în lege sunt rugate să completeze Formularul de cerere/declarație pe proprie răspundere pentru acordarea stimulentului și să-l depună până la data de 20 decembrie 2016, la primăria unde familia are domiciliul sau reședința, respectiv la sediul Direcției de Asistență Socială și Medicală, str. Șt. O Iosif nr. 2-4, camera 6 (telefon 0264-413058).

Stimulentul educațional se acordă începând cu luna în care beneficiarii îndeplinesc criteriile de eligibilitate, pentru perioada septembrie-iunie și este în valoare de 50 de lei/lunar. Acordarea tichetelor este condiționată de frecventarea grădiniței. Dacă o familie are mai mult de un copil care frecventează grădinița, se depune o singură cerere, unde se trec toți copiii înscriși.

Formularul de cerere/declarație pe proprie răspundere se poate descărca de aici sau de pe site-ul Direcției de Asistență Socială și Medicală , secținea Formulare.

Cererea trebuie să fie însoţită, după caz, de următoarele acte doveditoare:

 • Adeverință, care să ateste faptul că minorul pentru care se solicită tichetele este înscris și frecventează grădinița (original);
 • Carte de identitate/buletin/carte de identitate provizorie pentru toți membrii familiei (original+copie);
 • Certificatele de naștere ale tuturor copiilor (original+copie);
 • Certificat de căsătorie și livret de familie, dacă este cazul (original+copie);
 • Certificat de deces, dacă este cazul (original+copie);
 • Sentință de divorț, dacă este cazul (original+copie);
 • Actul din care să reiasă calitatea de tutore sau curator, dacă este cazul (original+copie);
 • Hotarâre de adopție ori de încredințare, în vederea adopției, dacă este cazul (original+copie);
 • Adeverință cu venitul net (cu mențiunea dacă există sau nu bonuri de masă precum și valoarea lor netă) din luna anterioară depunerii cererii pentru salariați, cupoane de pensie, de handicap, de șomaj, după caz, din luna depunerii cererii (original);
 • Pentru persoanele care nu realizează venituri, adeverință eliberată de ANAF, care să ateste acest lucru, plus declarație pe proprie răspundere în acest sens (original);
 • Copie talon auto, în cazul în care familia are în proprietate autoturism.

Pentru familiile aflate în evidențele Direcției de Asistență Socială și Medicală, beneficiare de alocație de susținere a familiei sau de venit minim garantat (ajutor social),  se completează doar formularul de cerere/declarație pe proprie răspundere, la care se anexează dovada înscrierii copilului la grădiniță (adeverință). (Biroul Mass-media / Primăria Cluj-Napoca)

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin