Se caută candidaţi pentru posturi de manager spital, inspectori în primărie sau asistenţi sociali

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Noi locuri de muncă sunt disponibile în administrație, la nivelul judeţului Cluj, conform portalului posturi.gov.ro.

Asistent social, psiholog practicant și logoped (8 posturi), Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj – detalii aici.

 • 1 post, asistent social practicant (COR 263501-actualizat), pe perioadă nedeterminată la Centrul de Recuperare şl Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu;
 • 1 post psiholog practicant (COR 263411-actualizai), pe perioadă nedetenninatâ la Centrul de îngrijire şi Asistenţă Câţcău;
 • 2 posturi psiholog practicant (COR 26341 l-actualizat), pe perioadă nedeterminată la Centrul de Recuperare din cadrul Complexului Comunitar de Servicii pentru Copilul cu Handicap Cluj;
 • 1 post asistent social principal (COR 263501-actualizat), pe perioadă nedeterminată la Centrul de Recuperare pentru copii cu handicap motor/fizic şi ncuropsihic din cadrul Centrului Comunitar Judeţean Cluj – Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii şi Adulţi;
 • 1 post asistent social principal (COR 263501-actualizat), pe perioadă nedetenninatâ la Centrul de Consiliere pentru Integrare soeio-profesională a Persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul Centrului Comunitar Judeţean Cluj – Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii şi Adulţi ;
 • 1 post logoped principal (COR 226603-actualizat), pe perioadă nedeterminată la Centrul de zi/ recuperare pentru copii cu autism din cadrul Centrului Comunitar Judeţean Cluj – Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii şi Adulţi;
 • 1 post, asistent social principal (COR 263501-actualizat), pe perioadă nedeterminată la Case de Tip Familial Huedin.

Inspector de specialitate Primăria Municipiului Cluj-Napoca – detalii aici.

 • Primăria Municipiului Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de, inspector de specialitate, grad profesional I – Serviciul Administrare cimitire domeniul public, Direcţia Tehnică.

Șef serviciu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj – detalii aici.

 • Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală (D.A.S.M.) Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacante de şef serviciu – Serviciul Asistenţa Persoanelor Vârstnice.
 • Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul adopţii şi postadopţii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj.

Manager persoană fizică Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă” din Cluj-Napoca – detalii aici.

 • Candidaţii interesaţi vor putea efectua o vizită în cadrul Institutului sub îndrumarea directorului medical pentru a se informa cu privire la toate aspectele considerate relevante în data de 27.10.2017, ora 13.

Manager Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal – detalii aici.

 • Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 25.10.2017, la sediul din Str. Clinicilor nr. 4 – 6, ora 15.00.
FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin