Primii paşi spre realizarea «Bazei Sportive şi de Agrement „la Terenuri” Cartierul Mănăştur»

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

În această dimineaţă, primarul Emil Boc a anunţat primii paşi concreţi legaţi de realizarea bazei sportive din zona „la Terenuri” din Mănăştur. „E în licitaţie procedura pentru studiul de fezabilitate care să stea la temelia exproprierilor de terenuri care se vor face. Ca să poţi face exproprierile, trebuie să-l declari de utilitate publică. Ca să-l declari de utilitate publică îţi trebuie un studiu de fezabilizate care să-ţi spună dacă „da” sau „nu”, se impune sau nu acolo o bază sportivă, la ce dimensiuni şi ce forme şi pe ce suprafaţă de teren.  O dată s-a scos la licitaţie şi nu a venit nimeni, pentru realizarea studiului de fezabilitate, se scoate a doua oară, din câte ştiu, pentru a se realiza baza sportivă la Terenuri. Aceste proceduri legale sunt consumatoare de timp, dar nu le putem evita, nu le putem ocoli pentru că nu se pot cheltui bani publici decât pe această cale. Deci, suntem în lucru pentru realizarea bazei sportive din Mănăştur”, a afirmat primarul municipiului în cadrul unei emisiuni radio.

Pentru a putea începe lucrările pe teren, administraţia oraşului are în vedere amenajarea, în primă fază, a spaţiului central din zonă, urmând ca după expropriere să fie acoperită toată zona delimitată de pădure, strada Mărişel, blocurile construite înainte de 1989 şi pârâul Calvaria (Ţiganilor).

Nota conceptuală întocmită de administratorul public Gheorghe Şurubaru pentru elaborarea studiului de fezabilitate, plan zonal şi masterplan pentru amenajare «Bază Sportivă şi de Agrement „la Terenuri” Cartierul Mănăştur» estimează cheltuielile pentru execuţia studiului de fezabilitate şi PUZ (masterplan) la 132.000 lei fără TVA.

Conform PUG aprobat cu HCL nr 493/2014, parcela este situată în UTR=UVa – zonă de urbanizare – zonă verde – scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat.

Chiar dacă în această zonă se doreşte amenajarea unei baze sportive şi de agrement, în caietul de sarcini pentru elaborarea studiului de fezabilitate nu se recunoaşte existenţa terenurilor sportive actuale, administraţia oraşului neasumându-şi practic starea jalnică în care a ajuns fosta bază sportivă. Zona „la Terenuri” este prezentată în documentul amintit „ca un spaţiu viran, situat la marginea cartierului, utilizat informal de locuitori ca loc de joacă, de loisir sau pentru grădinărit urban. Spaţiul s-a configurat începând cu anii ’70, odată cu construirea cartierului Mănăştur, fiind utilizat ca spaţiu pentru organizare de şantier”. Altfel spus, mănăşturenii care au bătut mingea pe terenurile de sport de la marginea pădurii s-ar fi jucat printre barăcile muncitorilor, au tras la poartă între bascule şi au aruncat mingea la coş în cupa excavatoarelor.

Documentul prezentat copiază în mare măsură elementele folosite la realizarea documentaţiei pentru complexul sportiv din cartierul Gheorgheni, luând însă în calcul şi „multiplicarea opţiunilor de traversare a Pârâului Calvaria (…) prin realizarea de pasarele pietonale şi valorificarea culuarului aferent pârâului prin dezvoltarea de trasee pietonale, velo şi legături în structura urbană”.

Remarcăm obiectivele Planului Urbanistic Zonal: „amenajare bază sportivă şi de agrement – crearea unui spaţiu verde ce se bucură de diversitate funcţională, care cuprinde zone pentru dotări de agrement, recreere, sport şi alte activităţi în aer liber compatibile; organizarea circulaţiei – modernizarea căilor de acces la amplasament dinspre zona Mehedinţi, extinderea reţelei de străzi / trasee pietonale / ciclistice, precum şi multiplicarea opţiunilor de traversare a pârâului Calvaria, eliminarea caracterului local de barieră urbană prin realizarea de pasarele pietonale”.

În sprijinul intenţiei primăriei de valorificare a potenţialului pârâului Calvaria vine şi proiectul susținut de Centrul Cultural Clujean prin Fondul pentru Inovare Culturală – „Pârâul nostru de LaTerenuri”. Acest din urmă proiect, realizat de Grupul de iniţiativă pentru Mănăştur, cu implicarea locuitorilor din zonă, a arhitecţilor şi a studenţilor voluntari, are la bază „Cercetarea sociologică privind nevoile cartierului” realizată în teren, printre mănăştureni, şi se raportează direct la necesităţile şi oportunităţile zonei.

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin