Focus pe copii: să-i învăţăm să înveţe

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Cum  învăţăm  copilul să fie independent,  să înveţe singur, performant pentru a-şi găsi în şcoală drumul spre succes şi echilibru? La aceste probleme vrea să ne ofere soluţii Calinici Simona Mirela, psiholog  licenţiat PEDb pentru evaluare şcolari, într-un material introductiv. Vă invităm să parcurgeţi textul  de mai jos şi să urmăriţi de acum înainte articolele ce vor fi semnate de noul colaborator al ziarului nostru.

Ateliere pentru optimizarea strategiilor de învăţare pentru elevi de gimnaziu şi liceu

În timp ce la nivel de societate, accesul la informaţie creşte, exigenţele, de asemenea, este absolut vital să  dezvoltăm strategiile de învăţare, să ajutăm copiii să-şi gestioneze eficient sarcinile de învăţare,  să-şi stabilească propriile standarde şi domenii de interes,  astfel încât să putem spune că ei au înţeles  şi au abilităţi de învăţare autoreglată.
Pe  măsura înaintării în şcoală, cantitatea de informaţie creşte, ea trebuie selectată şi procesată la un nivel tot mai abstract. Aceasta necesită utilizarea unor strategii de studiu din ce în ce mai sofisticate. Mulţi elevi le învaţă implicit sau le deduc prin reflectarea asupra propriilor experienţe de învăţare, dar alţii nu dobândesc aceste strategii sau deduc strategii greşite şi contraproductive.  Pentru aceste cazuri intervenţiile de dezvoltare a unor strategii eficiente de învăţare pot fi foarte utile. Cine să le dezvolte însă?

Într-un sistem de învăţămînt căruia performanţele individului îi sunt importante doar în măsura în care ele aduc recunoaşterea meritelor cadrelor didactice, copiii noştri trebuie să înveţe să îşi stabilească scopuri academice, să îşi facă un bun management al activităţii de învăţare, să-şi cunoască punctele tari şi punctele slabe în felul cum abordează sarcinile şcolare şi performanţa.

Nevoia pentru astfel de servicii  apare datotită faptului că elevii sunt supraîncărcaţi, evaluarea performanţei şcolare induce adesea stres şi anxietate, ei  nu sunt  învăţaţi cum să- şi facă managementul temelor, proiectelor, materialelor, nici cum să facă faţă emoţiilor asociate evaluărilor.

Ideal ar fi ca acest tip de informaţii  să fie prezentate cât mai devreme elevilor, pentru ca atunci când fiecare îşi formează abilităţile este indicat să fie formate adecvat, ulterior fiind mai greu să le mai schimbi.

Ca şi studentă la psihologie am fost surprinsă că doar spre final de facultate am  avut materii care să ne înveţe câte ceva despre strategiile de învăţare. Am absolvit  anterior facultăţii de psihologie pe cea de Ştiinţe Economice, acolo nu am avut deloc acces la astfel de informaţii. În liceu, nici eu, nici colegii mei mai tineri nu am avut parte de  educaţie în acest sens.  Bănuiesc că la fel, mulţi dintre cititori.

Aşa  s-a născut ideea oferirii de astfel de servicii.  Din luna martie, eu,  psiholog  licenţiat PEDb pentru evaluare şcolari, împreună cu psihologul consilier Iulia Dican,  în colaborare cu Kideas Afterschool,  de pe Septimiu Albini, Cluj-Napoca, vom derula o serie de ateliere pentru optimizarea strategiilor de învăţare, adresate copiilor de gimnaziu  şi liceenilor.

Se vor evalua prin chestionare consacrate SMALSI strategiile existente de învăţare, cele de luare notiţe, organizare şi prelucrare materiale, organizarea timpului, precum şi motivaţia academică sau anxietatea la testare, fiecare elev va primi apoi un raport personalizat ce prezintă punctele tari /punctele slabe  şi în cadrul unui workshop, în grupuri restrânse, se vor prezenta posibilităţi de îmbunătăţire pentru aspectele care sunt deficitare.

Chiar dacă strategiile de învăţare sunt în cea mai mare parte specifice domeniului de studiu (învăţarea la ştiinţe umane necesită strategii diferite faţă de cea la la matematică ), există cunoştinţe şi deprinderi relevante pentru dezvoltarea strategiilor de învăţare care pot fi transferate dintr-un domeniu  de studiu în altul şi care pot fi dobândite în afara orelor de curs. Unele ţin de un fel de management de proiect, altele de abilităţile de autoevaluare şi automotivare, nu în cele din urmă de tehnici precum elaborare, structurare, corelare de informaţii.
Data  la care se vor deschide aceste ateliere în Mănăştur va fi anunţată în timp util, o dată cu locaţia în care se vor desfăşura.

Calinici Simona Mirela

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin