Finanţare nerambursabilă pentru educaţie ecologică

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

„Astăzi lansăm în consultare publică Ghidul de Finanțare pentru ECO-CIVIC – un nou program de finanțare din Fondul de Mediu! Prin ECO-CIVIC punem la dispoziția ONG-urilor 30 milioane de lei pentru programe de educație și conștientizare a publicului care vizează măsuri-cheie în procesul de tranziție la economia verde, respectiv, ecoturism și turism durabil, economia circulară și managementul deșeurilor, regenerare urbană și clădiri verzi, eco-antreprenoriat și eco-inovare, achiziţii verzi. Sperăm ca în acest fel să dăm o nouă șansă pentru ca ONG-urile și publicul implicat în acțiunile comunitare din România să beneficieze de fonduri consistente de la Fondul de Mediu pentru a își responsabiliza semenii în acest proces de tranziție către un cadru economic, care constituie soluția în fața amenințărilor imediate la adresa mediului, dar în același timp contribuie și la declanșarea unei creșteri economice în care mediul este privit ca oportunitate și motor de dezvoltare, și nu ca un obstacol în calea dezvoltării”. Acest anunţ e publicat pe pagina de facebook a Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Cristiana Pașca Palmer.

În cadrul proiectului propus spre consultare publică se specifică: scopul programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru Mediu a proiectelor vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecția mediului. Prin program se finanțează activităţi de educaţie şi conştientizare care să vizeze unul sau mai multe dintre domeniile de finanțare ale programului, identificate ca măsuri-cheie în procesul de tranziție la economia verde, din una sau mai multe dintre următoarele categorii: a) ecoturism și turism durabil b) economia circulară și managementul deșeurilor c) regenerare urbana și clădiri verzi și electrice d) eco-antreprenoriat și eco-inovare e) achiziţii verzi Indicatorii de performanţă ai Programului sunt reprezentaţi de dimensiunea grupului-ţintă vizat de activităţile întreprinse.

Grupurile-țintă prioritare pentru acest apel de finanțare sunt următoarele:

  • persoane fizice
  • persoane juridice

Programul se derulează multianual în limita creditelor de angajament și creditelor bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

Finanţarea se acordă în cuantum de maximum 95% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Nu este exclusă posibilitatea susţinerii de către solicitant a unei contribuţii proprii la proiect, acordându-se punctaj suplimentar după caz. Suma maximă care poate fi acordată este de 450.000 lei pentru fiecare proiect. Bugetul proiectului este atât o estimare cât și un plafon maxim al cheltuielilor.

Activitățile eligibile prin program sunt:

  • dezvoltarea de activități de învățare practică și în scopuri demonstrative, ateliere, cursuri, competiții, programe în natură și activități pe teren și altele similare care să conducă la conștientizare și educare prin abordare participativă a grupului-țintă cu ajutorul inițiativelor concrete. Acestea vor implica participarea directă a publicului țintă vizat și vor avea un nivel înalt de interactivitate;
  • dezvoltarea de produse, servicii, aplicații web și mobile și alte activități concrete dedicate educării și conștientizării publicului cu privire la domeniile de finanțare ale acestui apel;
  • activități specifice de educație/sensibilizare/conștientizare orientate către categorii de grupuri-țintă eligible cu scopul obținerii angajamentului acestora pentru atingerea scopului programului și contribuția la domeniile de finanțare – profesori, educatori, lideri de opinie formali și informali, mediul de afaceri;
  •  organizarea de activități mobile de tip caravană și campanii la firul-ierbii pentru constientizare, educare şi încurajare a acţiunii efective;
  • organizarea de conferințe, evenimente, festivaluri;
  • organizarea și derularea de campanii media cu diverse componente – tv, presa, internet (pagina web aferenta proiectului si media sociale), outdoor, utilizarea de tipărituri – pentru conștientizare și de educare;
  • realizare concept grafic, strategie, design și creație de identitate, plan de campanie, informare, promovare, organizare de eveniment.

Atenţie: în cadrul proiectului nu e prevăzută posibilitatea accesării fondurilor în avans, ci doar decontarea cheltuielilor.

Ghidul de Finanţare poate fi descărcat de pe pagina ministerului sau accesând acest link. În următoarele zece zile cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii pe adresa de email mihai.patru@afm.ro sau secretariat@afm.ro.

 

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin