ANAF anunță acțiuni de control privind impozitul pe profit datorat pe anul 2016

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

ANAF anunță acțiuni operative de control al contribuabililor ce vor depune Declarația 101 până pe 27 martieConform unui comunicat primit la redacţie, Agenția Națională de Administrare Fiscală își schimbă abordarea acțiunilor de control fiscal. În eventualitatea în care, ca urmare a analizei de risc, vor fi constatate neconcordanțe între datele raportate de contribuabili și cele deținute de administrația fiscală, contribuabilii încadrați în categoria de risc fiscal mare vor face în viitorul imediat obiectul unor controale fiscale.

Astfel, începând cu luna aprilie, vor fi inițiate acțiuni de control fiscal dedicate verificării legalității și conformității declarațiilor fiscale, corectitudinii și exactității stabilirii bazelor de impozitare pentru taxa pe valoarea adăugată și în special a impozitul pe profit aferent anului 2016,  pentru toate categoriile de contribuabili mari, mijlocii și mici, din toate domeniile de activitate economică, inclusiv cel financiar-bancar, pentru care termenul de depunere a Declarației 101 privind impozitul pe profit datorat pe anul 2016, este data de 27 martie 2017.  Scopul acestei avertizări este acela de a permite contribuabililor luarea de măsuri pentru depunerea tuturor declarațiilor la termenele legale, precum și a celor nedepuse sau a celor rectificative, după caz, și totodată ca, în situația unui eventual control, să aibă timp să pregătească documentele contabile și fiscale necesare efectuării acestuia.

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin